ReadyPlanet.com
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ พุทธปฏิทิน.com

 

 ดาวน์โหลดพุทธปฏิทิน

สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน
สถานที่ตรัสรู้ พุทธคยา
สถานที่แสดงปฐมเทศนา สารนาถ
กุสินารา สถานที่ปรินิพพาน